parallax background

HIDROGEOLOŠKO POROČILO

Za pridobitev vodnega dovoljenja, dovoljenja za izvajanje raziskav, vpliva čistilnih naprav, možnosti zajema in ponikanja vod ter monitoringa podzemne vode, vam izdelamo hidrogeološko poročilo.

VRTANJE VRTINE, VODNJAKA IN PIEZOMETRA

Za potrebe pridobitve pitne vode, tehnološke vode, termalne vode, vode za delovanje toplotne črpalke, izdelava geosond, geomehanskih raziskav in vrtin za monitoring podzemnih vod.

ANALIZA TVEGANJA

Po zakonodaji je potrebno v vodovarstvenih območjih za dejavnosti obvezno izvesti analizo tveganja.

HIDROLOŠKO POROČILO

Če se območje nahaja na potencialno poplavno ogroženem terenu, je potrebno v skladu z zakonom, zagotoviti hidravlično-hidrološko presojo vodnega režima reke ali potoka.


ODLAGALIŠČE IN ČISTILNA NAPRAVA

Pripravimo ter izvedemo celotni program hidrogeoloških raziskav za opustitev ali nadgradnjo monitoringa na podlagi katerega dokažemo vpliv/nevpliv deponij na podzemne vode

ČRPALNI PREIZKUS

Izdelujemo črpalne prezkuse (step test), za določitev optimalnih količin podzemne vode.

MOŽNOST PONIKANJA

Pri odvajanju meteornih vod ali pri toplotnih črpalkah voda-voda je potrebno vodo ponikovati. V ta namen izvedemo nalivalne preizkuse iz katerih pridobimo podatke o ponikovanju.

GEOFIZIKALNE, GEOMEHANSKE RAZISKAVE

Geofizikalne raziskave predstavljajo nedestruktivne metode, s katerimi določamo geološko sestavo terena. Z geomehanskimi raziskavami pa določimo stabilnost in nosilnost terena.


ČIŠČENJE VRTINE, VODNJKA

Pogosto zaradi prevelikih vstopnih hitrosti v filtrsko konstrukcijo, prihaja do premikanja delcev (sufozije), kar privede da peskanja vodnjaka ter nabiranja CaCO3, MgCO3.

GEO EXURSION

Glede na vaše želje in potrebe svetujemo in organiziramo enodnevne ali večdnevne strokovne ekskurzije po celi Sloveniji. Predvsem smo osredotočeni na naslednja področja: geologije, aplikativne geologije (hidrogeologija, geofizika, regionalna geologija,….)

REFERENCE

Skozi zgodovino delovanja, smo sodelovali z različnimi partnerji. Izkušnje in različna znanja nam dajejo prednost, da strankam ponudimo kvalitetne, zanesljive in profesionalne storitve.

POVPRAŠEVANJE

Stopite v stik z nami v kolikor želite ponudbo, predlog o sodelovanju ali pa potrebujte nasvet strokovnih delavcev.

Imate vprašanje? Potrebujete pomoč?

POVPRAŠEVANJE