PODROČJA DELA

Hidrogeološko poročilo
– vodno dovoljenje

Hidrološko poročilo –
stoletne vode, poplave

Vrtanje vrtnine,
vodnjaka

Analiza
tveganja

Monitoring podzemne vode

Črpalni
preizkus

Nalivalni/ponikovalni  preizkus

Čiščenje vrtnine,
vodnjaka

Geofizikalne in geomehanske raziskave, elaborat

 Okoljsko poročilo, okoljevarstveno svetovanje

Erozijsko poročilo, določitev dejanske erozisjke ogroženosti

REFERENCE

Oglejte si naše reference!

Oglejte si naše reference!

Oglejte si s kom vse smo sodelovali, naše projekte, uspehe, dosežke iz področja hidrogeologije, geofizike, vrtnin …

Kdo smo?

O nas

Naši kadri imajo opravljene naslednje strokovne izpite za:

  • tehničnega vodjo rudarskih del
  • odgovornega rudarskega projektanta – področje raziskav

  • odgovornega rudarskega revidenta – področje raziskavPoleg tega smo vpisani tudi v imenik pooblaščenih hidrogeologov pri ARSO.

Imate vprašanje?

Imate vprašanje?

Kontaktirajte nas, z veseljem bomo v najkrajšem možnem času  odgovorili na vsa vaša vprašanja.