Ministrstvo za kmetijstvo v okviru  »NAMAKANJE V PROGRAMU RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020« zagotavlja nepovratna finančna sredstva za namakanje kmetijskih površin. Naše podjetje vam ponuja celovit inženiring s področja hidrogeologije/hidrologije: projektiranje in izdelava zadostnega vodnega vira (vrtine ali zajetja) ter pridobitev vodnega dovoljenja/vodnega soglasja. Glede na naročnikovo željo projektiramo tudi namakalne sisteme.