Geofizikalne raziskave predstavljajo nedestruktivne metode, s katerimi določamo geološko sestavo terena. Glede na vrsto projekta, uporabljamo različne geofizikalne metode, da pridobimo najbolj realne podatke.

Geofizikalne metode se uporabljaj predvsem za določitev:

  • določitev globinskega položaja posameznih litoloških členov;

  • določitev globine vodonosnika
  • določitev prisotnosti prelomov, oziroma prelomnih con;

  • določitev poškodb na objektih (ceste, predori, pregrade)

  • določitev arheoloških predmetov, zgradp pod površjem.

V našem inštitutu izvajamo naslednje geofizikalne meritve, ki obsegajo:

  • geoelektrično sondiranje

  • gravimetrične meritve

  • geomagnetne meritve

  • seizmične meritve (mikrotremerji)
  • georadarske meritve