Pripravimo ter izvedemo celotni program hidrogeoloških raziskav za opustitev ali nadgradnjo monitoringa na podlagi katerega se oceni vpliv odlagališča na stanje podzemnih vod in vodni režim.

Vpliv odlagališča je določen s strani pravilnika o emisiji snovi in toplote v podzemne vode.