VRTANJE

Vrtamo vrtine, vodnjake in piezometre vseh premerov in globin, za potrebe po pridobitvi pitne, termalne ali tehnološke vode in piezometre za obratovalni monitoring podzemne vode ter različne vrtine za ponikanje meteornih in tehnoloških vod.

Izdelujemo tudi vrtine za toplotno črpalko in geosondo.